Sauer gost u Dobar dan Hrvati

Polag arhitekta Mate Sauera bi se mogla otvoriti diskusija je li se mora zrušiti kulturni centar u Matrštofu ili ne. 79-ljetni rodjeni Filežac kritizira da odgovorni ljudi nisu informirali stanovničtvo zbog čega je rušenje zgrade potribno.

Projdući tajedan je zemlja Gradišće nenadijano dala na znanje, da ćedu jur u septembru zrušiti kulturni centar u Matrštofu i da kanu uzidati novu zgradu.

Centar u Matrštofu je bio prvi u Gradišću

Zgrada u Matrštofu se je otvorila 1976. ljeta i je bila prva od svega skupa pet ustanovov ove vrsti u Gradišću. Ke funkcije će nova zgrada imati i do kada će biti gotova, još nije poznato.

Ideju kulturnih centrov u Gradišću su potpirali političari Fred Sinovac i Gerald Mader. Po Matrštofu su do 1982. ljeta izgradjeni još četiri kulturni centri, dva od njih - u Novom Gradu i Željeznu - po plani fileškoga arhitekta Mate Sauera. Arhitekt je kot gost bio pozvan u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati. Razgovor morete viditi ovde:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Marijana Palatin i arhitekt Mate Sauer

Išću se koncepti za novi kulturni centar

Predloge za prostorni koncept novoga kulturnoga centra u Matrštofu moru Gradišćanci poslati emailom na adresu Kulturnoga centra Matrštof (mattersburg@bgld-kulturzentren.at ) do 13. junija. Ove prinose i ideje da ćedu diskutirati pri workshopu.

Točan tekst poziva Zemaljskoga savjetnika za kulturu Helmuta Bielera, predsjednika SPÖ-kluba Kristijana Iledića i matrštofske načelnice Ingrid Salamon morete najti ovde (na nimškom jeziku).