20 ljet dičji zbor Kuge

„Imamo moć“ je bilo geslo svečevanja 20. obljetnice postojanja dičjega zbora Kuge u Velikom Borištofu. Pri svetačnom programu su predstavili izvatke iz različnih produkcijov dičjega zbora. Tokom ljet je sudjelivao prik 200 dice iz gornjopuljanskoga kotaru u dičjem zboru Kuge. Prilikom jubileja su i pripravili opširnu fotoizložbu.

Ideja utemeljiti dičji zbor se je rodila pri tečaji ranoga muzičkoga odgoja za dicu, tako utemeljiteljica i dosadašnja peljačica zbora, Jelka Zeichmann-Kočiš.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dičji zbor se se je u toku ljet zavježbao neke dvojezične mjuzikle kot na primjer Dobar tek, Varošić naokolo, Gegci, Lysistrate ili Mali Dodo a snimili su i CD-e s produkcijami i s dičjimi jačkami Bernharda Fibicha.

Za zabavu su nastupile grupe Kacavida, Coffeeshock Company i drugi, čiji muzičari su većinom bili kotrigi u dičjem zboru Kuge. Nedilju je svečevanje jubileja završilo s koncertom Bernharda Fibicha. A Jelka Zeichmann-Kočiš je nazvistila, da će sada predati peljanje zbora Zrinki i Katarini Kinda. Lani je oko 3.000 ljudi vidilo produkciju „Vlasata priča - Hairy tale“ omladinskoga ansambla Kuge.

dičji zbor Kuge, Kuga Kinderchor

ORF

Televizijski prinos o svečevanju u Kugi morete viditi u Dobar dan Hrvati 12. oktobra.

Link: