Hemetek dobila Wittgensteinovu nagradu

Muzikologinja Ursula Hemetak je dobitnica Wittgensteinove nagrade za 2018. ljeto. Odlikovanje ministarstva znanosti će dostati za nje istraživačko djelo o muziki manjin i o ulogi muzike za stvaranje identiteta. Bavila se je pred svim s muzikom Gradišćanskih Hrvatov i kašnje Romov.

Nagrada je dotirana s 1,4 milioni eurov i je tim najviša nagrada za podupiranje znanosti u Austriji. 61-ljetna Ursula Hemetek kani pinezi urediti istraživački centar za istraživanje manjin u etnomuzikologiji na Sveučilišću za muziku i umjetnost u Beču:

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Ursula Uschi Hemetek

ORF

Gabrijela Novak-Karall i Ursula Hemetek s Ćunovskimi Bećari u Hrvatskom centru u Beču

Prilikom 60. rodjendana Ursule Hemetek 2016. ljeta su izdali po ideji Marka Kölbla CD s nje tonskimi snimkami jačak Romov, Židovov, Bosancev, Turkov i Gradišćanskih Hrvatov.

CD Ursula Hemetek

ORF

CD sadržava 18 povijesnih snimkov

Ljetošnju Wittgensteinovu nagradu će uz Ursulu Hemetek dostati i matematičar Herbert Edelsbrunner, suosnivač kompjutorske topologije. Nagrade ćedu dodiliti 12. septembra u Beču u okviru „Be Open“ festivala - već kod science.orf.at

Herbert Edelsbrunner

IST Austria

Herbert Edelsbrunner

Ursula Hemetek je profesorica na Institutu za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije u Beču. 1987. ljeta je promovirala s djelom o pirovni jačka u Stinjaki.

Ursula Hemetek i Ruža Nikolić-Lakatoš

Lisl Waltner

Hemetek s romskom pjevačicom Ružom Nikolić-Lakatoš

Hemetek je na internacionalnom području aktivna

2017. ljeta je Hemetek nastala generalna tajnica Medjunarodnoga vijeća za tradicionalnu muziku (ICTM), to je najvažnija medjunarodna organizacija za etnomuzikologiju.

Uloga etnomuzikologije u društvenopolitičkom kontekstu je pak stala pred dvimi ljeti u centru medjunarodnoga simpozija na Sveučilišću za muziku u Beču. Priredba je bila i dobrodošlica Medjunarodnomu vijeću za tradicionalnu muziku (ICTM).

Link: