Kazališne predstave na velikom platnu

Kazališna grupa Klimpuha u božićnoj sezoni ne prezentira igrokaz uživo, ali svojoj publiki nudi kot alternativu na tri večere projekcije produkcijov iz prošlih ljet na velikom platnu. Na Štefanju su predstavili komediju „Veliki pozoj“ iz 1991. ljeta. Publika je došla u lipom broju u farski dom Klimpuha.

Kazališni kino u Klimouhu

Viktorija Palatin

Kot je rekao Bernhard Karall, glumac i tehnički odgovorni u kazališnoj grupi, a po zvanu majstor kipa u zemaljskom študiju ORF-a Gradišće, se je publika prvi prvom igrokazu na Štefanju od srca nasmijala. Po njegovi riči su se čudili, koliko stranskih ljudi je došlo na kazališni kino u Klimpuh.

Kazališni kino u Klimouhu

Viktorija Palatin

Plakat za ljetošnje predstave

Dojduća prezentacija klimpuškoga igrokaza će biti nedilju, 30. decembra u 18.00. Onda ćedu kazati „Hura, dičak je!“ iz 2003. ljeta. Treta projekcija, i to igrokaza „Jedna laž drugu lovi“ iz 2012. ljeta će biti tajedan kašnje, nedilju, 6. januara u 18.00 u farskom domu Klimpuha.

Kazališni kino u Klimouhu

Viktorija Palatin

Publika je oduševljeno primila prvu predstavu

Kazališni kino u Klimouhu

Viktorija Palatin

Bernhard Karall se od 1989. ljeta skrbi za to, da svako ljeto snimu kazališnu predstavu Klimpušcev. Te snimke trimi kamerami je sada porizao, tako da su nastali filmi.