Spomenploča za Semelikera u Šopronu

U Šopronu su srijedu navečer otkrili spomenploču farniku Antonu Semelikeru, koga je točno na dan pred 100 ljeti (10. aprila 1919. ljeta) dao ustriljiti ondašnji komunistički režim Bele Kuna. Kamena ploča se nahadja na onoj zgradi Šoprona, u koj su ustriljili onda 37-ljetnoga fileškoga farnika.

Kad su komunističke vlasti pred 100 ljeti u Filežu počeli rekviriranjem se je uzbunio narod. Došlo je do striljanja s mrtvimi. Iako je Anton Semeliker pokusio pomiriti ljude, su mu predbacivali da je nahuskao narod protiv režima i ga pri friškom procesu odsudili na smrt.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
Angelika Kornfeind Paula Semeliker (na livo)

ORF

Tekst na spomenploči je na tri jeziki, i to na hrvatskom, ugarskom i nimškom jeziku. Ime Antona Semelikera je pišeno tako, kot stoji u stari dokumenti. Tekst uklesao je Koljnofac Csaba Csendes, ki je ploču pak počvrstio na zgradi.

„Da se ne pozabi človik!“

Podizanje spomentable Antonu Semelikeru je inicirala njegova rodjakinja, Angelika Kornfeind ar joj je važno da se ne pozabi osoba i njegova sudbina. „Da znaju ljudi ki je ta človik, zač je živio i zač je umro“, razlaže Kornfeind. Zapravo je put do realiziranja spomenploče bio dost težak, je rekla Kornfeind, ar su morali brojne birokracijske točke riješiti, na primjer dozvola grada Šoprona i vlasnika zgrade, kako velika smi biti, kako visoko mora visiti i ča na njoj stoji.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
Angelika Kornfeind

ORF

Angelika Kornfeind je rodjakinja pokojnoga Antona Semelikera.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
Marko Mogyorosi

ORF

Benediktinac pater Anijan Marko Mogyorósi je pred zgradom u Šopronu molio i se spomenuo mučenika.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
jurski biškup Andras Veres

ORF

Jurski biškup András Veres je bio prilikom cijele priredbe prisutan.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron

ORF

Zgrada je u bližini autobusnoga kolodvora u Šopronu.

Maša s jurskim biškupom i s 18 farnikov

Po otkrivanju spomenploće u Kristof Lackner-ulici u Šopronu su služili mašu zadušnicu za mučenika Antona Semelikera u Benediktinskoj crikvi u Šopronu. Ukupno 18 farnikov, jurski biškup András Veres i folklorna grupa Poljanci su skupa oblikovali svetu mašu, ku je pohodilo prilično 150 vjernikov.

Pri maši je jurski biškup Vereš rekao, da se ufa da će im se ugodati da bi proglasili mučenika Semelikera blaženim. On da će sve moguće za to učinjiti. Rodjakinja Angelika Kornfeind se tomu veseli. Rodbina more sada samo moliti za mučenika i organizirati različne priredbe, ali za beatifikaciju je odgovorna dijeceza, tako Kornfeind.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
maša Angelika Kornfeind

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
maša Benediktinska crikva farniki

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
maša Benediktinska crikva

ORF

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
folklorna grupa Poljanci

ORF

Folklorna grupa Poljanci je oblikovala svetu mašu.

Spomenploča i u Vulkaprodrštofu

Semelikerova rodbina skoro svako ljeto organizira mašu za pokojnoga mučenika. Uza to su se trudili da poberu i popišu dugovanja iz njegove ostavštine, tako čuva Angelika Kornfeind Semelikerov pisaći stol. Važno joj je pri tom da se to ne izgubi i da se tako očuva spominak i znanje o njemu.

Anton Semeliker 100 ljet smrti spomentabla Šopron
rodni stan Vulkaprodrštof (stara slika)

ORF

Semelikerov rodni stan prije.

Igrokaz „Fileška buna 1919. i nje žrtve“ ćedu zbog velikoga interesa još jednoč predstaviti, i to subotu 13. aprila u 19.00 u općinskoj dvorani u Filežu.

Prošlu subotu i nedilju su se i na Fileži igrokazom i velikom spomenpriredbom spomenuli svojega bivšega farnika, Antona Semelikera i njegove tužne sudbine. Održali su spomenmašu a na Semelikerovom grobu na fileškom cimitoru su položili vijenac. Povjesničar Nikola Benčić je referirao o zadnjem putu Antona Semelikera.